Flogas VS bioolja

Bioeldningsolja för industriell användning

Varför välja Flogas VS bioolja?

Vår nya bioolja ersätter tjockolja i större förbrukningsanläggningar. Detta är vårt billigaste fossilfria alternativ.

N

Låg energikostnad

N

Enkel konvertering från fossil olja

N

Låg investeringskostnad för nya anläggningar jämfört med nya anläggningar för fasta biobränslen

N

Blandbart med fossil eldningsolja – ger möjlighet till stegvis infasning

N

Består bara av vegetabiliska restprodukter vilket ger mycket hög reduktion av CO²-utsläpp

Många stora industrier, fjärrvärmeleverantörer, statliga och kommunala bolag visar i ökande grad intresse för förnybar energi.

Flogas VS är en helt fossilfri produkt till konkurranskraftiga villkor för användning i existerande oljepannor, ofta utan behov av stora investeringar i nya brännare eller pannor.

Flogas VS är därmed ett självklart val för alla med fokus på klimat.

Byte till Flogas VS

Om du redan har en anläggning som kan hantera tjockolja har du alla förutsättningar för att kunna byta till Flogas VS och få en låg energikostnad. De viktigaste åtgärderna vid övergång till bioolja är cisternrengöring och filterbyte. Vi kommer oavsett se till att du får hjälp att gå igenom din anläggning och se vilka anpassningar som behövs hos just dig.

Fördelaktigt pris

Lönsamheten att använda Flogas VS kan ses ur perspektivet av hur priset på olja samt beskattning av fossila bränselen ändras över tid. Både oljepriset och priset på bioolja påverkas av den internationella marknaden. De senaste åren har priset på fossil eldningsolja stigit kraftigt. Energi- och koldioxidskatt skal betalas utöver detta och vad gäller dem kan vi med säkerhet säga att de ökar framöver. Flogas VS är inte ett skattepliktigt bränsle och därmed slipper du helt betala dessa skatter.

Tack vare att vi har tillgång till stor lagerkapacitet kan vi säkra volymer till ett bra pris.

Förnybara råvaror

Flogas VS är ett fossilfritt bränsle vilket innebär att det till 100% utgörs av produkter med förnybart ursprung. Flogas VS består uteslutande av restprodukter med vegetabiliskt ursprung som uppstår vid livsmedels- eller biodieselproduktion. Dessa restprodukter är av så låg kvalitet att de inte lämpar sig för livsmedelstillverkning.

Ur ett livscykelperspektiv reduceras CO2-utsläppen med upp till 95% jämfört med fossil eldningolja. Flogas VS uppfyller EUs förnybartdirektiv (Renewable Energy Directive – RED).

Något du undrar över?

Vi besvarar gärna dina frågor. Kontakta oss via formuläret bredvid, på [email protected] eller kontakta någon av våra regionchefer direkt. Du hittar deras kontaktuppgifter nedan.

[email protected]

Vi svarar på ditt mail så snabbt som möjligt.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.

Ta kontakt med din närmaste regionchef

Flogas Sverige AB

Brännkyrkagatan 63
118 22 Stockholm

Telefon: 08 – 675 00 80
Org.nr: 556902-0695

En del av DCC LPG

Det bästa valet

Intresserad av tekniska specifikationer och alla detaljer om varför Flogas XO och Flogas VS är det bästa valet av bioeldningsoljor?

Flogas XO och Flogas VS

Flogas XO och Flogas VS är två bioeldningsoljor från Flogas Sverige AB.

Här kan du läsa våra allmänna försäljningsvillkor, säkerhetsdatablad för Flogas XO och säkerhetsdatablad för Flogas VS .

Läs mer om Flogas på flogas.se