Flogas VS Bioolje

Biofyringsolje for INDUSTRIELL BRUK

Hvorfor velge Flogas VS bioolje?

Vår nye bioolje erstatter tung fyringsolje i større forbruksanlegg. Dette er vårt billigste fossilfrie alternativ.

N

Lav energikostnad

N

Enkel konvertering fra fossil olje

N

Lav investeringskostnad for nye anlegg sammenliknet med anlegg for faste biobrensler

N

Blandbart med fossil fyringsolje - gir mulighet for stegvis innfasing.

N

Består bare av vegetabilske restprodukter hvilket gir meget høy reduksjon av CO₂-utslipp

Mange store industrier, fjernvarmeselskaper, statlige og kommunale bedrifter viser i økende grad interesse for fornybar energi.

Flogas VS er et helt fossilfritt produkt til konkurransedyktige betingelser og til bruk i eksisterende oljefyrer, ofte uten behov for store investeringer i nye brennere og kjeler.

Flogas VS blir dermed et opplagt valg for alle med fokus på klima.

Enkel tilpasning

Hvis du allerede har et anlegg for å håndtere tungolje har du stor alle forutsetninger for å kunne bytte til Flogas VS og få en lav energikostnad. De viktigste innsatsene ved overgang til bioolje er rengjøring av tank og filterbytter. Vi vil uansett sørge for at du får hjelp til å gå igjennom ditt anlegg og se hva som kreves hos deg enten du skal bygge om eller bygge nytt.

Fordelaktige priser

Lønnsomheten man oppnår ved å bruke Flogas VS bioolje kan ses i sammenheng med hvordan prisen på fossil olje og skattesatsene for fossil energi har utviklet seg. Både oljeprisen og prisen på biooljer påvirkes av de internasjonale markedene, og i de seneste årene har prisen på fossil olje steget kraftig. Samtidig tilkommer det CO₂-skatt, og det eneste man kan si med sikkerhet om skattesatsene er at man kan forvente en økning av disse over tid. Flogas VS bioolje er fritatt for CO₂-skatt.

Takket være at vi har stor lagerkapasitet kan vi sikre våre kunder fremtidige leveranser til en god pris.

Fornybare råvarer

Flogas VS er helt fossilfri energi ettersom det er et 100% restprodukt. Flogas VS består kun av restprodukter med vegetabilsk opprinnelse og kommer typisk fra de store matvareprodusentene eller fra produksjon av biodrivstoff. Disse restproduktene har så lav kvalitet at de ikke kan benyttes som råvarer til matvareproduksjon men er fullt mulig å utnytte til energiformål.

I et livsløpsperspektiv reduseres CO₂-utslippene med opp til 95% sammenliknet med fossil fyringsolje. Flogas VS tilfredsstiller EUs fornybardirektiv (Renewable Energy Directive – RED).

Tommy Nygaard

Produktsjef bioolje

91301333
[email protected]

Håvard Bolstad

Buskerud, Telemark, Vestfold  & Oppland

90581571
[email protected]

Nils Gunnar Svanes

Oslo, Akershus, Østfold & Hedmark

415 02 609
[email protected]

Gunnar Backer Jr.

Agderfylkene, Rogaland, Hordaland & Sogn og fjordane.

91330231
[email protected]

Tore Jenssen

Møre & Romsdal, Trøndelag, Nordland, Troms & Finnmark

90134625
[email protected]

Flogas Norge AS

Besøksadresse: Sandakerveien 116, bygg D, 0484 Oslo

Postadresse: PB 4455 Nydalen, 0403 Oslo

Telefon: +47 90248000
Foretaksregisteret NO 998 409 438 MVA

En del av DCC LPG

Det definitive valget

Interessert i tekniske spesifikasjoner og alle detaljer om hvorfor Flogas XO & VS biooljer er det definitive valget som fyringsolje?

Flogas XO & VS

Flogas XO & VS er to biofyringsoljer fra Flogas Norge AS.

Her kan du lese våre salgsbetingelser
og sikkerhetsblad for Flogas XO bioolje og sikkerhetsblad for Flogas VS bioolje.

Les mer om Flogas på Flogas.no

© 2019 Flogas Norge AS | Personvern | Hjemmeside av Fjellvann